Câu hỏi:

22/07/2020 8,302

Vì sao Cao Bá Quát lại khởi nghĩa chống lại triều đình nhà Nguyễn?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khoảng tháng 6, tháng 7 âm lịch năm Giáp Dần 1854, nhiều tỉnh ở miền Bắc gặp đại hạn, lại bị nạn châu chấu làm cho mùa màng mất sạch. Triều đình nhà Nguyễn không quan tâm đến đời sống nhân dân khiến nhân dân hết sức cực khổ.  Cao Bá Quát bèn vận động một số sĩ phu yêu nước, các thổ hào ở các vùng Quốc Oai, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Lạng Sơn... cùng nhau tôn Lê Duy Cự làm minh chủ chống lại nhà Nguyễn. Cao Bá Quát làm quốc sư, họp với thổ mục Sơn Tây là Đinh Công Mỹ và Bạch Công Trân dựng cờ nổi dậy tại Mỹ Lương, thuộc vùng Sơn Tây chống lại triều đình đương thời.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào sau đây không nói về đặc điểm nổi bật con người của Cao Bá Quát?

Xem đáp án » 22/07/2020 6,017

Câu 2:

Cao Bá Quát mất khi nào?

Xem đáp án » 22/07/2020 3,615

Câu 3:

Từ “đường cùng” trong câu thơ “Hãy nghe ta hát khúc đường cùng” có ý nghĩa ẩn dụ cho điều gì?

Xem đáp án » 22/07/2020 3,081

Câu 4:

Trong bài thơ "Bài ca ngắn đi trên bãi cát", yếu tố nào không phải là yếu tố tả thực?

Xem đáp án » 22/07/2020 1,599

Câu 5:

Đáp án không phải là nội dung phản ánh của thơ văn Cao Bá Quát?

Xem đáp án » 22/07/2020 1,216

Câu 6:

Địa danh nào là quê quán của Cao Bá Quát?

Xem đáp án » 22/07/2020 531

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK