Câu hỏi:

22/07/2020 1,681

Điểm P nằm giữa hai điểm M và N thì:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C

Điểm P nằm giữa hai điểm M và N thì: MP + PN = MN

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gọi M là một điểm thuộc đoạn EF. Biết EM = 3cm, EF = 7cm . Độ dài của đoạn MF là:

Xem đáp án » 22/07/2020 681

Câu 2:

Gọi N là một điểm thuộc đoạn AB. Biết AN = 2cm, BN = 3cm . Độ dài của đoạn AB là:

Xem đáp án » 22/07/2020 539

Câu 3:

Cho tia Ot. Trên tia Ot lấy điểm A sao cho OA = 4cm. Trên tia đối của tia Ot lấy điểm B sao cho OB = 7cm. Độ dài của đoạn AB là:

Xem đáp án » 22/07/2020 443

Câu 4:

Cho đoạn AB = 12cm. Lấy M, N thuộc đoạn AB sao cho AM = BN = 2cm. Tính độ dài đoạn MN?

Xem đáp án » 22/07/2020 422

Câu 5:

Cho O nằm giữa hai điểm A và B . Điểm I nằm giữa hai điểm O và B. Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 22/07/2020 420

Câu 6:

Cho hai điểm A và B nằm trên tia Ox sao cho OA = 6cm, OB = 2cm. Hỏi trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Xem đáp án » 22/07/2020 419

Bình luận


Bình luận