Câu hỏi:

22/07/2020 679

Gọi M là một điểm thuộc đoạn EF. Biết EM = 3cm, EF = 7cm . Độ dài của đoạn MF là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là B

Vì M là một điểm thuộc đoạn EF nên M nằm giữa E và F

⇒ EM + MF = EF

⇒ MF = EF - EM = 7 - 3 = 4 cm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm P nằm giữa hai điểm M và N thì:

Xem đáp án » 22/07/2020 1,658

Câu 2:

Gọi N là một điểm thuộc đoạn AB. Biết AN = 2cm, BN = 3cm . Độ dài của đoạn AB là:

Xem đáp án » 22/07/2020 537

Câu 3:

Cho tia Ot. Trên tia Ot lấy điểm A sao cho OA = 4cm. Trên tia đối của tia Ot lấy điểm B sao cho OB = 7cm. Độ dài của đoạn AB là:

Xem đáp án » 22/07/2020 442

Câu 4:

Cho đoạn AB = 12cm. Lấy M, N thuộc đoạn AB sao cho AM = BN = 2cm. Tính độ dài đoạn MN?

Xem đáp án » 22/07/2020 420

Câu 5:

Cho hai điểm A và B nằm trên tia Ox sao cho OA = 6cm, OB = 2cm. Hỏi trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Xem đáp án » 22/07/2020 416

Câu 6:

Cho O nằm giữa hai điểm A và B . Điểm I nằm giữa hai điểm O và B. Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 22/07/2020 416

Bình luận


Bình luận