Câu hỏi:

18/06/2019 38,732

Đun nóng este CH2 = CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Trả lời:

CH2 = CHCOOCH3 + NaOH → CH2 = CHCOONa + CH3OH

→ Sản phẩm thu được là CH2 = CHCOONa và CH3OH

→ Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Xem đáp án » 18/06/2019 63,078

Câu 2:

Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

Xem đáp án » 18/06/2019 45,159

Câu 3:

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng được gọi là phản ứng?

Xem đáp án » 18/06/2019 25,095

Câu 4:

Etyl fomiatthể phản ứng được với chất nào sau đây ?

Xem đáp án » 18/06/2019 20,477

Câu 5:

S este có công thức phân tử C5H10O2 có khá năng tham gia phn ng tráng bạc là?

Xem đáp án » 18/06/2019 19,528

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »