Câu hỏi:

23/07/2020 570

Phân số nào dưới đây bằng với phân số -2/5 ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là B

Đáp án A : Vì -2.10 ≠ 4.5 nên -2/5 ≠ 4/10 ⇒ A sai

Đáp án B: Vì (-2).15 = (-6).5 nên -2/5 = -6/15 ⇒ B đúng

Đáp án C: (-2).15 ≠ 6.5 nên -2/5 ≠ 6/15 ⇒ C sai

Đáp án D: Vì -2.(-10) ≠ (-4).5 nên -2/5 ≠ -4/-10 ⇒ D sai

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số nguyên x biết 35/15 = x/3 ?

Xem đáp án » 23/07/2020 2,851

Câu 2:

Có bao nhiêu cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn 2x=y-3 và x < 0 < y

Xem đáp án » 24/08/2020 2,850

Câu 3:

Từ đẳng thức 3.4 = 2.6 , ta có thể lập được bao nhiêu cặp phân số bằng nhau?

Xem đáp án » 23/07/2020 2,792

Câu 4:

Cho tập A = {1; -2; 3; 4}. Có bao nhiêu phân số có tử số và mẫu số thuộc A mà có tử số khác mẫu số và tử số trái dấu với mẫu số

Xem đáp án » 23/07/2020 1,349

Câu 5:

Trong các phân số sau, phân số có mẫu dương và bằng phân số 5-3 là:

Xem đáp án » 11/01/2021 1,225

Câu 6:

Chọn câu sai?

Xem đáp án » 24/08/2020 505

Bình luận


Bình luận