Bài tập: Phân số bằng nhau chọn lọc, có đáp án

  • 2657 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phân số nào dưới đây bằng với phân số -2/5 ?

Xem đáp án

Đáp án là B

Đáp án A : Vì -2.10 ≠ 4.5 nên -2/5 ≠ 4/10 ⇒ A sai

Đáp án B: Vì (-2).15 = (-6).5 nên -2/5 = -6/15 ⇒ B đúng

Đáp án C: (-2).15 ≠ 6.5 nên -2/5 ≠ 6/15 ⇒ C sai

Đáp án D: Vì -2.(-10) ≠ (-4).5 nên -2/5 ≠ -4/-10 ⇒ D sai


Câu 2:

Chọn câu sai?

Xem đáp án

Đáp án là C


Câu 3:

Tìm số nguyên x biết 35/15 = x/3 ?

Xem đáp án

Đáp án là A

Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm 15/90 = 5/...

Xem đáp án

Đáp án là D

Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 5:

Cho tập A = {1; -2; 3; 4}. Có bao nhiêu phân số có tử số và mẫu số thuộc A mà có tử số khác mẫu số và tử số trái dấu với mẫu số

Xem đáp án

Đáp án là B

Các phân số thỏa mãn đề bài là:

Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy có 6 phân số thỏa mãn đề bài


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Tung Nguyen
19:39 - 10/01/2021

nhu cai dau boi

Tung Nguyen
19:40 - 10/01/2021

dung nhu cai dau boi that

Vũ Huệ
11:03 - 07/04/2024

nhu cai concac