Câu hỏi:

24/07/2020 89

Điền phân số thích hợp vào ô trống: Phân số đảo ngược của phân số 47 là ...

Trả lời:

Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.

Vây phân số đảo ngược của phân số 47 là 74

Đáp án cần chọn là C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kết quả phép tính 49:57

Xem đáp án » 24/07/2020 158

Câu 2:

Tính 47×23

Xem đáp án » 24/07/2020 107

Câu 3:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án » 24/07/2020 104

Câu 4:

Rút gọn rồi tính: 1525:2848

Xem đáp án » 24/07/2020 101

Câu 5:

Tìm x biết: 79:x=23x58

Xem đáp án » 24/07/2020 92

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »