Câu hỏi:

24/07/2020 873

Điền phân số thích hợp vào ô trống: Phân số đảo ngược của phân số 47 là ...

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.

Vây phân số đảo ngược của phân số 47 là 74

Đáp án cần chọn là C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kết quả phép tính 49:57

Xem đáp án » 24/07/2020 2,328

Câu 2:

Chọn phân số thích hợp đặt vào chỗ trống: Tính rồi rút gọn: 58+32x13:79=... 

Xem đáp án » 06/11/2020 1,246

Câu 3:

Tính bằng cách thuận tiện: 

Thực hiện phép tính 865×340×65×47+35×2456 ta được phân số tối giản là:

Xem đáp án » 07/01/2021 1,053

Câu 4:

Tìm x biết: 79:x=23x58

Xem đáp án » 07/01/2021 897

Câu 5:

Tính 47×23

Xem đáp án » 07/01/2021 803

Câu 6:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án » 24/07/2020 696

Bình luận


Bình luận