Câu hỏi:

24/07/2020 436

Điền phân số thích hợp vào ô trống: Phân số đảo ngược của phân số 47 là ...

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.

Vây phân số đảo ngược của phân số 47 là 74

Đáp án cần chọn là C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kết quả phép tính 49:57

Xem đáp án » 24/07/2020 1,333

Câu 2:

Tìm x biết: 79:x=23x58

Xem đáp án » 24/07/2020 571

Câu 3:

Chọn phân số thích hợp đặt vào chỗ trống: Tính rồi rút gọn: 58+32x13:79=... 

Xem đáp án » 24/07/2020 540

Câu 4:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án » 24/07/2020 424

Câu 5:

Tính 47×23

Xem đáp án » 24/07/2020 369

Câu 6:

Rút gọn rồi tính: 1525:2848

Xem đáp án » 24/07/2020 328

Bình luận


Bình luận