Câu hỏi:

24/07/2020 172

Kết quả phép tính 49:57

Trả lời:

Ta có: 49:57=49x75=4x79x5=2845

Vậy kết quả phép tính 49:57 là 2845

Đáp án cần chọn là D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính 47×23

Xem đáp án » 24/07/2020 110

Câu 2:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án » 24/07/2020 107

Câu 3:

Rút gọn rồi tính: 1525:2848

Xem đáp án » 24/07/2020 104

Câu 4:

Tìm x biết: 79:x=23x58

Xem đáp án » 24/07/2020 95

Câu 5:

Điền phân số thích hợp vào ô trống: Phân số đảo ngược của phân số 47 là ...

Xem đáp án » 24/07/2020 92

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »