Trắc nghiệm Toán 6 ( có đáp án ) Phép nhân và phép chia hai phân số

  • 2040 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Điền phân số thích hợp vào ô trống: Phân số đảo ngược của phân số 47 là ...

Xem đáp án

Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.

Vây phân số đảo ngược của phân số 47 là 74

Đáp án cần chọn là C


Câu 2:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án

   Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.  Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. 

Vậy cả ba phát biểu trên đều đúng

Đáp án cần chọn là D 


Câu 3:

Tính 47×23

Xem đáp án

Ta có: 47×234×27×3=821

Đáp án cần chọn là C


Câu 4:

Kết quả phép tính 49:57

Xem đáp án

Ta có: 49:57=49x75=4x79x5=2845

Vậy kết quả phép tính 49:57 là 2845

Đáp án cần chọn là D


Câu 5:

Rút gọn rồi tính: 1525:2848

Xem đáp án

1525:2848=35:712=35x127=3x125x7=3635

Đáp án cần chọn là D


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

bac ho vi dai

Bình luận


Bình luận

pham thanh trung
19:39 - 15/03/2021

hay

bin
20:57 - 09/05/2021

ờ tôi cũng thấy thế đó

Ảnh đính kèm