Câu hỏi:

24/07/2020 329

Rút gọn rồi tính: 1525:2848

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1525:2848=35:712=35x127=3x125x7=3635

Đáp án cần chọn là D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kết quả phép tính 49:57

Xem đáp án » 24/07/2020 1,333

Câu 2:

Tìm x biết: 79:x=23x58

Xem đáp án » 24/07/2020 571

Câu 3:

Chọn phân số thích hợp đặt vào chỗ trống: Tính rồi rút gọn: 58+32x13:79=... 

Xem đáp án » 24/07/2020 540

Câu 4:

Điền phân số thích hợp vào ô trống: Phân số đảo ngược của phân số 47 là ...

Xem đáp án » 24/07/2020 436

Câu 5:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án » 24/07/2020 424

Câu 6:

Tính 47×23

Xem đáp án » 24/07/2020 369

Bình luận


Bình luận