Câu hỏi:

24/07/2020 101

Rút gọn rồi tính: 1525:2848

Trả lời:

1525:2848=35:712=35x127=3x125x7=3635

Đáp án cần chọn là D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kết quả phép tính 49:57

Xem đáp án » 24/07/2020 158

Câu 2:

Tính 47×23

Xem đáp án » 24/07/2020 107

Câu 3:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án » 24/07/2020 104

Câu 4:

Tìm x biết: 79:x=23x58

Xem đáp án » 24/07/2020 92

Câu 5:

Điền phân số thích hợp vào ô trống: Phân số đảo ngược của phân số 47 là ...

Xem đáp án » 24/07/2020 88

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »