Câu hỏi:

24/07/2020 698

Chọn đáp án đúng nhất:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

   Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.  Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. 

Vậy cả ba phát biểu trên đều đúng

Đáp án cần chọn là D 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kết quả phép tính 49:57

Xem đáp án » 24/07/2020 2,341

Câu 2:

Chọn phân số thích hợp đặt vào chỗ trống: Tính rồi rút gọn: 58+32x13:79=... 

Xem đáp án » 06/11/2020 1,247

Câu 3:

Tính bằng cách thuận tiện: 

Thực hiện phép tính 865×340×65×47+35×2456 ta được phân số tối giản là:

Xem đáp án » 07/01/2021 1,058

Câu 4:

Tìm x biết: 79:x=23x58

Xem đáp án » 07/01/2021 900

Câu 5:

Điền phân số thích hợp vào ô trống: Phân số đảo ngược của phân số 47 là ...

Xem đáp án » 24/07/2020 875

Câu 6:

Tính 47×23

Xem đáp án » 07/01/2021 806

Bình luận


Bình luận