Câu hỏi:

24/07/2020 104

Chọn đáp án đúng nhất:

Trả lời:

   Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.  Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. 

Vậy cả ba phát biểu trên đều đúng

Đáp án cần chọn là D 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kết quả phép tính 49:57

Xem đáp án » 24/07/2020 158

Câu 2:

Tính 47×23

Xem đáp án » 24/07/2020 107

Câu 3:

Rút gọn rồi tính: 1525:2848

Xem đáp án » 24/07/2020 100

Câu 4:

Tìm x biết: 79:x=23x58

Xem đáp án » 24/07/2020 92

Câu 5:

Điền phân số thích hợp vào ô trống: Phân số đảo ngược của phân số 47 là ...

Xem đáp án » 24/07/2020 88

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »