Câu hỏi:

25/07/2020 179

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Trả lời:

Đáp án là C

+ Nếu tia Oy nằm giữa hai tia On và Om thì khi đó ta có: yOn + yOm = mOn nên C đúng.

+ Nếu A và B là hai góc bù nhau thì A + B = 180o nên D sai.

+ Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là đường thẳng chứa cạnh chung nên hai góc tù chưa chắc kề nhau, suy ra A sai.

+ Cho ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz, ta luôn có: xOy + yOz = xOz là sai vì thiếu điều kiện Oy nằm giữa Ox và Oz. Suy ra B sai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho ∠xOy và ∠yOy' là hai góc kề bù. Biết ∠xOy = 800, số đo của ∠yOy' là:

Xem đáp án » 25/07/2020 329

Câu 2:

Cho hình vẽ sau. Có tất cả bao nhiêu cặp góc kề bù ở hình trên?

Xem đáp án » 25/07/2020 260

Câu 3:

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là tia Ox có ∠xOy = 300, ∠xOz = 650, chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Xem đáp án » 25/07/2020 213

Câu 4:

Chọn câu sai trong các câu sau:

Xem đáp án » 25/07/2020 179

Câu 5:

Cho hình vẽ sau, biết tia OI nằm giữa hai tia OA, OB, AOB^=600;BOI^=14AOB^ . Số đo góc AOI^ ?

Xem đáp án » 25/07/2020 174

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »