Câu hỏi:

25/07/2020 178

Chọn câu sai trong các câu sau:

Trả lời:

Đáp án là C

Các đáp án A, B, D đúng.

C sai vì hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau là hai góc kề bù.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho ∠xOy và ∠yOy' là hai góc kề bù. Biết ∠xOy = 800, số đo của ∠yOy' là:

Xem đáp án » 25/07/2020 329

Câu 2:

Cho hình vẽ sau. Có tất cả bao nhiêu cặp góc kề bù ở hình trên?

Xem đáp án » 25/07/2020 258

Câu 3:

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là tia Ox có ∠xOy = 300, ∠xOz = 650, chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Xem đáp án » 25/07/2020 211

Câu 4:

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Xem đáp án » 25/07/2020 175

Câu 5:

Cho hình vẽ sau, biết tia OI nằm giữa hai tia OA, OB, AOB^=600;BOI^=14AOB^ . Số đo góc AOI^ ?

Xem đáp án » 25/07/2020 172

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »