Câu hỏi:

05/10/2019 10,768

Nhà bác học người Mĩ Thomas Edison đã phát minh ra đèn sợi đốt đầu tiên vào năm:  

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điện năng biến đổi thành quang năng ở bộ phận nào của đèn sợi đốt?  

Xem đáp án » 05/10/2019 52,109

Câu 2:

Cấu tạo đèn sợi đốt gồm mấy bộ phận?  

Xem đáp án » 05/10/2019 37,079

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sợi đốt?  

Xem đáp án » 05/10/2019 21,987

Câu 4:

Dựa vào nguyên lí làm việc, người ta phân đèn điện ra mấy loại?  

Xem đáp án » 05/10/2019 19,703

Câu 5:

Có mấy kiểu đuôi đèn?  

Xem đáp án » 05/10/2019 16,778

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây sai?  

Xem đáp án » 05/10/2019 12,949

Câu 7:

Trên đuôi đèn có mấy cực tiếp xúc?  

Xem đáp án » 05/10/2019 11,924

Bình luận


Bình luận