Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 38 có đáp án

  • 4346 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Dựa vào nguyên lí làm việc, người ta phân đèn điện ra mấy loại?  

Xem đáp án

Đáp án: B

Đó là đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn phóng điện.


Câu 3:

Cấu tạo đèn sợi đốt gồm mấy bộ phận?  

Xem đáp án

Đáp án: A

Đó là sợi đốt bóng thủy tinh, đuôi đèn.


Câu 4:

Điện năng biến đổi thành quang năng ở bộ phận nào của đèn sợi đốt?  

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sợi đốt?  

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Song Tử

8 tháng trước

Linh

Bình luận


Bình luận