Câu hỏi:

05/10/2019 22,006

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sợi đốt?  

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điện năng biến đổi thành quang năng ở bộ phận nào của đèn sợi đốt?  

Xem đáp án » 05/10/2019 52,134

Câu 2:

Cấu tạo đèn sợi đốt gồm mấy bộ phận?  

Xem đáp án » 05/10/2019 37,096

Câu 3:

Dựa vào nguyên lí làm việc, người ta phân đèn điện ra mấy loại?  

Xem đáp án » 05/10/2019 19,718

Câu 4:

Có mấy kiểu đuôi đèn?  

Xem đáp án » 05/10/2019 16,795

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây sai?  

Xem đáp án » 05/10/2019 12,957

Câu 6:

Trên đuôi đèn có mấy cực tiếp xúc?  

Xem đáp án » 05/10/2019 11,933

Bình luận


Bình luận