Câu hỏi:

05/10/2019 37,076

Cấu tạo đèn sợi đốt gồm mấy bộ phận?  

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Đó là sợi đốt bóng thủy tinh, đuôi đèn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điện năng biến đổi thành quang năng ở bộ phận nào của đèn sợi đốt?  

Xem đáp án » 05/10/2019 52,106

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sợi đốt?  

Xem đáp án » 05/10/2019 21,984

Câu 3:

Dựa vào nguyên lí làm việc, người ta phân đèn điện ra mấy loại?  

Xem đáp án » 05/10/2019 19,701

Câu 4:

Có mấy kiểu đuôi đèn?  

Xem đáp án » 05/10/2019 16,776

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây sai?  

Xem đáp án » 05/10/2019 12,949

Câu 6:

Trên đuôi đèn có mấy cực tiếp xúc?  

Xem đáp án » 05/10/2019 11,924

Bình luận


Bình luận