Câu hỏi:

27/07/2020 882

Nhận định nào dưới đây nói chính xác về Nguyễn Đình Chiểu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nguyễn Đình Chiểu vừa là nhà thơ, thầy đồ, thầy thuốc. Đồng thời, ông cũng là một sĩ phu yêu nước chân chính.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyễn Đình Chiểu xuất thân trong gia đình như thế nào?

Xem đáp án » 27/07/2020 755

Câu 2:

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Đình Chiểu?

Xem đáp án » 27/07/2020 477

Câu 3:

Đáp án không phải là đặc điểm thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu?

Xem đáp án » 27/07/2020 460

Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không đúng về cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu?

Xem đáp án » 27/07/2020 439

Câu 5:

Nguyễn Đình Chiểu được xem là nhà thơ tiêu biểu nhất cho dòng văn chương đạo đức, ngoài ra còn được xem là:

Xem đáp án » 27/07/2020 381

Câu 6:

Đáp án không phải mẫu người lí tưởng trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu?

Xem đáp án » 27/07/2020 352

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK