Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Tuần 5 Vài nét về Nguyễn Đình Chiểu

  • 1180 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Đình Chiểu?

Xem đáp án

Nguyễn Đình Chiểu sinh ra tại quê mẹ - làng Tân Thới, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh).

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Nguyễn Đình Chiểu xuất thân trong gia đình như thế nào?

Xem đáp án

Nguyễn Đình Chiểu xuất thân trong gia đình nhà nho.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Nội dung nào dưới đây không đúng về cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu?

Xem đáp án

Năm 1847, ông ra Huế học để chờ thi khoa Kỷ Dậu 1849. Nhưng chưa kịp thi thì nghe tin mẹ mất tại Sài Gòn. Trên đường trở về chịu tang mẹ, vì thời tiết thất thường, vất vả khóc thương nhiều nên ông bị bệnh rồi mù cả đôi mắt. Trong thời gian nghỉ lại Quảng Nam chữa bệnh, tuy bệnh không hết nhưng ông đã được vị danh y truyền dạy nghề thuốc.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Nhận định nào dưới đây nói chính xác về Nguyễn Đình Chiểu?

Xem đáp án

Nguyễn Đình Chiểu vừa là nhà thơ, thầy đồ, thầy thuốc. Đồng thời, ông cũng là một sĩ phu yêu nước chân chính.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Tác phẩm nào không phải là sáng tác giai đoạn sau khi thực dân Pháp xâm lược của tác giả Nguyễn Đình Chiểu?

Xem đáp án

Tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên và Dương Từ - Hà Mậu là sáng tác ở giai đoạn đầu

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận