Câu hỏi:

28/07/2020 1,924

Sâu bọ trưởng thành lấy không khí vào cơ thể qua

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Sâu bọ trưởng thành lấy không khí vào cơ thể qua lỗ thở ở thành bụng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Nhóm nào dưới đây gồm toàn những sâu bọ sống ở môi trường nước?

Xem đáp án » 10/05/2020 57,529

Câu 2:

Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm chung của lớp Sâu bọ là sai?

Xem đáp án » 28/07/2020 40,583

Câu 3:

 Động vật nào dưới đây không có lối sống kí sinh?

Xem đáp án » 10/05/2020 38,896

Câu 4:

Nhóm nào dưới đây gồm toàn những sâu bọ là thiên địch trên đồng ruộng?

Xem đáp án » 10/05/2020 37,510

Câu 5:

Lớp Sâu bọ có khoảng gần

Xem đáp án » 10/05/2020 28,187

Câu 6:

 Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm chung của lớp Sâu bọ là đúng?

Xem đáp án » 10/05/2020 21,186

Câu 7:

Loài sâu bọ có vai trò giúp cho quá trình thụ phấn ở cây trồng nhiều nhất là?

Xem đáp án » 28/07/2020 13,798

Bình luận


Bình luận