Câu hỏi:

28/07/2020 14,257

Số đôi chân ngực ở tôm sông, nhện nhà, châu chấu lần lượt là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D
Số đôi chân ngực ở tôm sông, nhện nhà, châu chấu lần lượt là: 5, 4 và 3.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động vật nào dưới đây ở giai đoạn trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, nhưng trong giai đoạn sâu non lại gây hại cây trồng?

Xem đáp án » 28/07/2020 28,012

Câu 2:

Loài sâu bọ nào dưới đây có lối sống xã hội?

Xem đáp án » 10/05/2020 25,082

Câu 3:

 Tập tính nào dưới đây không có ở kiến?

Xem đáp án » 10/05/2020 23,154

Câu 4:

Động vật nào dưới đây có tập tính chăn nuôi động vật khác?

Xem đáp án » 10/05/2020 19,976

Câu 5:

Phủ ngoài cơ thể chân khớp là?

Xem đáp án » 28/07/2020 11,789

Câu 6:

Tôm sông có những tập tính nào dưới đây?

Xem đáp án » 28/07/2020 2,175

Bình luận


Bình luận