Câu hỏi:

28/07/2020 1,851

Để bảo vệ mùa màng, cần phải diệt sâu hại ở giai đoạn nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Để bảo vệ mùa màng, cần phải diệt sâu hại ở giai đoạn sâu non. Đây là giai đoạn sâu sử dụng nguồn thức ăn lớn để dự trữ và phát triển thành con trưởng thành.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động vật nào dưới đây ở giai đoạn trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, nhưng trong giai đoạn sâu non lại gây hại cây trồng?

Xem đáp án » 28/07/2020 28,019

Câu 2:

Loài sâu bọ nào dưới đây có lối sống xã hội?

Xem đáp án » 10/05/2020 25,090

Câu 3:

 Tập tính nào dưới đây không có ở kiến?

Xem đáp án » 10/05/2020 23,165

Câu 4:

Động vật nào dưới đây có tập tính chăn nuôi động vật khác?

Xem đáp án » 10/05/2020 19,982

Câu 5:

Số đôi chân ngực ở tôm sông, nhện nhà, châu chấu lần lượt là

Xem đáp án » 28/07/2020 14,262

Câu 6:

Phủ ngoài cơ thể chân khớp là?

Xem đáp án » 28/07/2020 11,796

Câu 7:

Tôm sông có những tập tính nào dưới đây?

Xem đáp án » 28/07/2020 2,178

Bình luận


Bình luận