Câu hỏi:

28/07/2020 590

Đặc điểm nào dưới đây thường xuất hiện ở các loài cá sống ở tầng mặt?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D
Đặc điểm thân thon dài, khúc đuôi khoẻ thường xuất hiện ở các loài cá sống ở tầng mặt

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Loại cá nào dưới đây thường sống trong những hốc bùn đất ở tầng đáy?

Xem đáp án » 11/05/2020 12,654

Câu 2:

Loại cá nào dưới đây không thuộc lớp Cá sụn?

Xem đáp án » 28/07/2020 10,350

Câu 3:

Chất tiết từ buồng trứng và nội quan của loài cá nào dưới đây được dùng để chế thuốc chữa bệnh thần kinh, sưng khớp và uốn ván?

Xem đáp án » 28/07/2020 8,756

Câu 4:

Trong đời sống con người, vai trò quan trọng nhất của cá là gì?

Xem đáp án » 28/07/2020 2,239

Câu 5:

Loại cá nào dưới đây không thuộc lớp Cá sụn?

Xem đáp án » 11/05/2020 1,798

Câu 6:

Loài nào dưới đây là đại diện lớp Cá?

Xem đáp án » 28/07/2020 1,378

Câu 7:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Cá sụn có bộ xương bằng …(1)…, khe mang …(2)…, da nhám, miệng nằm ở …(3)….

Xem đáp án » 28/07/2020 1,321

Bình luận


Bình luận