Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 34: (có đáp án) Đa dạng và đặc điểm chung của lớp cá (phần 2)

  • 1580 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Loài nào dưới đây là đại diện lớp Cá?

Xem đáp án

Đáp án A

Cá đuối bông đỏ là đại diện lớp Cá. Cá cóc Tam Đảo thuộc lớp Lưỡng cư; Cá sấu sông Nile thuộc lớp Bò sát; Cá nhà táng lùn thuộc lớp Động vật có vú.


Câu 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Cá sụn có bộ xương bằng …(1)…, khe mang …(2)…, da nhám, miệng nằm ở …(3)….

Xem đáp án

Đáp án C
Cá sụn có bộ xương bằng chất sụn, khe mang trần, da nhám, miệng nằm ở mặt bụng


Câu 3:

Loại cá nào dưới đây không thuộc lớp Cá sụn?

Xem đáp án

Đáp án C

Cá thu không thuộc lớp Cá sụn, thuộc lớp Cá xương


Câu 4:

Loài cá nào dưới đây có tập tính ngược dòng về nguồn để đẻ trứng?

Xem đáp án

Đáp án B

Cá hồi đỏ đây có tập tính ngược dòng về nguồn để đẻ trứng, cá con phát triển qua nhiều giai đoạn khác biệt. Cá trích cơm; Cá đuối điện; Cá hổ kình không có tập tính này


Câu 5:

Loại cá nào dưới đây thường sống trong những hốc bùn đất ở tầng đáy?

Xem đáp án

Đáp án A
Lươn thường sống trong những hốc bùn đất ở tầng đáy


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Huy Phạm

Bình luận


Bình luận