Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 10 (có đáp án): Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

  • 3647 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Loài ruột khoang nào không di chuyển

Xem đáp án

San hô và hải quỳ sống bám, chúng không có khả năng di chuyển.

→ Đáp án C


Câu 2:

Lợi ích của ruột khoang đem lại là

Xem đáp án

Ruột khoang rất đa dạng và phong phú. Chúng mang lại nhiều lợi ích cho con người như làm thức ăn, làm đồ trang sức, là vật liệu xây dựng…

→ Đáp án D


Câu 3:

 Ruột khoang chủ yếu sinh sản bằng cách

Xem đáp án

Ruột khoang chủ yếu sinh sản vô tính đơn giản.

→ Đáp án A


Câu 4:

Cơ thể ruột khoang

Xem đáp án

Cơ thể ruột khoang đối xứng tỏa tròn, phù hợp sống trong điều kiện môi trường nước.

→ Đáp án A


Câu 5:

Loài ruột khoang nào làm chỉ thị cho tầng địa chất

Xem đáp án

Hóa thạch san hô là vật chỉ thị quan trọng của các địa tầng trong nghiên cứu địa chất.

→ Đáp án D

Loài ruột khoang nào làm chỉ thị cho tầng địa chất (ảnh 1)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

2 năm trước

Dung Nguyen

Bình luận


Bình luận

♑Vỹ Gia♑
10:24 - 10/11/2021

???

♑Vỹ Gia♑
10:40 - 10/11/2021

???

Ảnh đính kèm