Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 1 (có đáp án): Thế giới động vật đa dạng phong phú

  • 7123 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Sự đa dạng và phong phú của của động vật thể hiện ở

Xem đáp án

Động vật đa dạng và phong phú về cấu trúc cơ thể, về số loài và phong phú về số lượng cá thể, và còn về phương thức và môi trường sống.

→ Đáp án D


Câu 2:

Môi trường sống cơ bản của động vật bao gồm:

Xem đáp án

Động vật có 3 môi trường sống cơ bản là dưới nước, trên cạn và trên không.

→ Đáp án D


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về đa dạng động vật?

Xem đáp án

Động vật đa dạng về loài và phong phú về số lượng cá thể.

→ Đáp án A


Câu 4:

 Động vật đa dạng, phong phú nhất ở

Xem đáp án

Đáp án B

Vùng nhiệt đới do có khí hậu thích hợp như nóng ẩm, lượng mưa nhiều, nhận được nhiều ánh sáng mặt trời,…

=> Thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của nhiều loài thực vật.

=> Thực vật đa dạng phong phú dẫn đến đa dạng, phong phú ở thực vật.


Câu 5:

 Nhóm động vật nào sau đây chỉ sống trong môi trường nước?

Xem đáp án

Môi trường nước là môi trường sống của rất nhiều loài động vật, ví dụ như: cá, tôm, ốc, mực, bạch tuộc, sao biển…

→ Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

2 năm trước

Dương Ngọc

1 năm trước

Nguyễn Mậu Nhật Vũ

H

1 năm trước

Hong Hoa

1 năm trước

Không có tên

N

1 năm trước

Ngân Thư Dương

Bình luận


Bình luận

Anh Nguyễn Duy
09:36 - 28/07/2021

hay
khá

abcdefg
08:56 - 10/11/2021

hay

Ngoc Nguyen The
09:39 - 10/11/2021

khá đấy

shidou
15:00 - 14/11/2021

ez lắm ae ạ

Thanh Bảo Hoàng Lê
08:26 - 26/11/2021

hay