Câu hỏi:

13/07/2024 1,920

Sự tiêu giảm, thiếu hụt một số bộ phận trên cơ thể có ý nghĩa như thế nào trong đời sống của chim bồ câu?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C
Sự tiêu giảm, thiếu hụt một số bộ phận trên cơ thể của chim bồ câu giúp giảm khối lượng của chim, thích nghi với đời sống bay lượn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ hô hấp của chim bồ câu bao gồm các bộ phận sau

Xem đáp án » 11/05/2020 4,708

Câu 2:

Đặc điểm cấu tạo hệ tiêu hóa của chim bồ câu khác với thằn lằn là gì ?

Xem đáp án » 13/07/2024 3,224

Câu 3:

Diều ở chim bồ câu có vai trò gì?

      1. Dự trữ thức ăn.

      2. Tiết sữa diều nuôi chim non.

      3. Làm thức ăn mềm ra.

      4. Là nơi tiêu hoá một phần thức ăn.

Số ý đúng là

Xem đáp án » 11/05/2020 3,058

Câu 4:

Diều ở chim bồ câu có vai trò gì?

1. Dự trữ thức ăn.

2. Tiết sữa diều nuôi chim non.

3. Làm thức ăn mềm ra.

4. Là nơi tiêu hoá một phần thức ăn.

Số ý đúng là

Xem đáp án » 12/07/2024 2,945

Câu 5:

Khi chim đậu, hoạt động hô hấp được thực hiện nhờ?

Xem đáp án » 12/07/2024 789

Câu 6:

Hệ hô hấp của chim bồ câu bao gồm các bộ phận nào?

Xem đáp án » 12/07/2024 688

Bình luận


Bình luận