Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 43: (có đáp án) Cấu tạo trong của chim bồ câu (phần 2)

  • 1332 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Đặc điểm tiêu hóa không có ở chim bồ câu là:

Xem đáp án

Đáp án A
Đặc điểm tiêu hóa có ở chim bồ câu là: Miệng có mỏ sừng; dạ dày phân nhánh thành dạ dày tuyến (tiết dịch tiêu hóa) và dạ dày cơ (co bóp, nghiền nát thức ăn) → tốc độ tiêu hóa cao hơn.


Câu 2:

Diều ở chim bồ câu có vai trò gì?

1. Dự trữ thức ăn.

2. Tiết sữa diều nuôi chim non.

3. Làm thức ăn mềm ra.

4. Là nơi tiêu hoá một phần thức ăn.

Số ý đúng là

Xem đáp án

Đáp án C
Diều ở chim bồ câu có vai trò là: dự trữ thức ăn; tiết sữa diều nuôi chim non, là nơi tiêu hoá một phần thức ăn.


Câu 3:

Đặc điểm cấu tạo hệ tiêu hóa của chim bồ câu khác với thằn lằn là gì ?

Xem đáp án

Đáp án D
Đặc điểm cấu tạo hệ tiêu hóa của chim bồ câu khác với thằn lằn là dạ dày gồm dạ dày cơ và dạ dày tuyến. Ở thằn lằn không có sự phân biệt này.


Câu 4:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Ở chim bồ câu, tim có …(1)…, gồm hai nửa phân tách nhau hoàn toàn là nửa trái chứa máu …(2)… và nửa phải chứa máu …(3)….

Xem đáp án

Đáp án B

Ở chim bồ câu, tim có bốn ngăn, gồm hai nửa phân tách nhau hoàn toàn là nửa trái chứa máu đỏ tươi và nửa phải chứa máu đỏ thẫm


Câu 5:

Hệ hô hấp của chim bồ câu bao gồm các bộ phận nào?

Xem đáp án

Đáp án A
Hệ hô hấp của chim bồ câu bao gồm các bộ phận sau:  khí quản, phế quản, 2 lá phổi, túi khí


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận