Câu hỏi:

29/07/2020 679

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Ở chim bồ câu, tim có …(1)…, gồm hai nửa phân tách nhau hoàn toàn là nửa trái chứa máu …(2)… và nửa phải chứa máu …(3)….

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Ở chim bồ câu, tim có bốn ngăn, gồm hai nửa phân tách nhau hoàn toàn là nửa trái chứa máu đỏ tươi và nửa phải chứa máu đỏ thẫm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ hô hấp của chim bồ câu bao gồm các bộ phận sau

Xem đáp án » 11/05/2020 4,709

Câu 2:

Đặc điểm cấu tạo hệ tiêu hóa của chim bồ câu khác với thằn lằn là gì ?

Xem đáp án » 20/01/2021 3,225

Câu 3:

Diều ở chim bồ câu có vai trò gì?

      1. Dự trữ thức ăn.

      2. Tiết sữa diều nuôi chim non.

      3. Làm thức ăn mềm ra.

      4. Là nơi tiêu hoá một phần thức ăn.

Số ý đúng là

Xem đáp án » 11/05/2020 3,059

Câu 4:

Diều ở chim bồ câu có vai trò gì?

1. Dự trữ thức ăn.

2. Tiết sữa diều nuôi chim non.

3. Làm thức ăn mềm ra.

4. Là nơi tiêu hoá một phần thức ăn.

Số ý đúng là

Xem đáp án » 29/07/2020 2,946

Câu 5:

Sự tiêu giảm, thiếu hụt một số bộ phận trên cơ thể có ý nghĩa như thế nào trong đời sống của chim bồ câu?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,920

Câu 6:

Khi chim đậu, hoạt động hô hấp được thực hiện nhờ?

Xem đáp án » 20/01/2021 789

Câu 7:

Hệ hô hấp của chim bồ câu bao gồm các bộ phận nào?

Xem đáp án » 20/01/2021 688

Bình luận


Bình luận