Câu hỏi:

29/07/2020 766

Đặc điểm nào dưới đây không có ở các đại diện của bộ Gà?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C
Đặc điểm không có ở các đại diện của bộ Gà là: màng bơi rộng nối liền ba ngón trước. Đặc điểm này xuất hiện ở Bộ Ngỗng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện nay, trên thế giới có khoảng bao nhiêu loài chim?

Xem đáp án » 29/07/2020 14,612

Câu 2:

 Lông của động vật nào dưới đây thường được dùng để làm chăn, đệm?

Xem đáp án » 11/05/2020 13,117

Câu 3:

Động vật nào dưới đây không thuộc nhóm chim bay?

Xem đáp án » 11/05/2020 12,504

Câu 4:

Đặc điểm nào dưới đây không có ở các đại diện của bộ Gà?

Xem đáp án » 11/05/2020 11,122

Câu 5:

Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm có ở tất cả cá loài chim?

   1. Bao phủ bằng lông vũ.

   2. Trứng nhỏ có vỏ đá vôi.

   3. Tim 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể.

   4. Mỏ sừng.

   5. Chi trước biến đổi thành cánh.

Phương án đúng là

Xem đáp án » 11/05/2020 10,216

Câu 6:

Động vật nào dưới đây không thuộc bộ Gà?

Xem đáp án » 11/05/2020 8,896

Câu 7:

Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm có ở tất cả các loài chim?

1. Bao phủ bằng lông vũ.

2. Trứng nhỏ có vỏ đá vôi.

3. Tim 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể.

4. Mỏ sừng.

5. Chi trước biến đổi thành cánh.

Phương án đúng là

 

Xem đáp án » 20/01/2021 5,214

Bình luận


Bình luận