Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 44: (có đáp án) Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim (phần 2)

  • 2340 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hiện nay, trên thế giới có khoảng bao nhiêu loài chim?

Xem đáp án

Đáp án D

Hiện nay, lớp chim được biết đến với khoảng 9600 loài, được xếp vào 27 bộ


Câu 2:

Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của nhóm chim chạy?

Xem đáp án

Đáp án A

Đặc điểm có ở các đại diện của nhóm chim chạy là: cánh ngắn, yếu; chân cao, to khỏe; chân có hai hoặc ba ngón.


Câu 3:

Hiện nay, loài chim nào có kích thước lớn nhất thế giới?

Xem đáp án

Đáp án B

Hiện nay, loài chim có kích thước lớn nhất thế giới là Đà điểu châu Phi


Câu 4:

Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Ngỗng?

Xem đáp án

Đáp án B

Đặc điểm có ở các đại diện của bộ Ngỗng là: bơi giỏi, bắt mồi dưới nước, đi lại vụng về trên cạn.


Câu 5:

Đặc điểm nào dưới đây không có ở các đại diện của bộ Gà?

Xem đáp án

Đáp án C
Đặc điểm không có ở các đại diện của bộ Gà là: màng bơi rộng nối liền ba ngón trước. Đặc điểm này xuất hiện ở Bộ Ngỗng


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

N .T. Kim Hà

Bình luận


Bình luận