Câu hỏi:

29/07/2020 3,591

Động vật nào dưới đây hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Chim bồ câu hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây là sai?

Xem đáp án » 12/05/2020 6,283

Câu 2:

Cá chép có hệ thần kinh dạng gì?

Xem đáp án » 29/07/2020 4,358

Câu 3:

 Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 12/05/2020 2,065

Câu 4:

Trong số các động vật dưới đây, có bao nhiêu động vật chưa có hệ tuần hoàn?

1. Thủy tức

2. Trùng biến hình

3. Hải quỳ

4. Đỉa

5. Giun đất

Số ý đúng là:

Xem đáp án » 29/07/2020 1,598

Câu 5:

Động vật nào dưới đây hô hấp chủ yếu bằng da?

Xem đáp án » 29/07/2020 966

Câu 6:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 29/07/2020 717

Bình luận


Bình luận