Câu hỏi:

13/07/2024 812

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A
Châu chấu có hệ thần kinh hình chuỗi hạch

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây là sai?

Xem đáp án » 13/07/2024 6,680

Câu 2:

Cá chép có hệ thần kinh dạng gì?

Xem đáp án » 13/07/2024 4,716

Câu 3:

Động vật nào dưới đây hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí?

Xem đáp án » 13/07/2024 4,115

Câu 4:

 Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 13/07/2024 2,176

Câu 5:

Trong số các động vật dưới đây, có bao nhiêu động vật chưa có hệ tuần hoàn?

1. Thủy tức

2. Trùng biến hình

3. Hải quỳ

4. Đỉa

5. Giun đất

Số ý đúng là:

Xem đáp án » 13/07/2024 1,867

Câu 6:

Động vật nào dưới đây hô hấp chủ yếu bằng da?

Xem đáp án » 13/07/2024 1,001

Bình luận


Bình luận