Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 54: (có đáp án) Tiến hóa và tổ chức cơ thể (phần 2)

  • 1596 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Ngành động vật có cơ quan phân hóa phức tạp nhất là?

Xem đáp án

Đáp án D

Động vật có xương sống có cơ quan phân hóa phức tạp


Câu 2:

Ngành động vật có cơ quan phân hóa phức tạp nhất là?

Xem đáp án

Đáp án D

Động vật có xương sống có cơ quan phân hóa phức tạp.


Câu 4:

Động vật nào dưới đây hô hấp chủ yếu bằng da?

Xem đáp án

Đáp án A
Ếch đồng hô hấp chủ yếu bằng da


Câu 5:

Động vật nào dưới đây hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí?

Xem đáp án

Đáp án C

Chim bồ câu hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

1

1 năm trước

15. Lê Anh Hùng

tạm ổn nha bạn

Bình luận


Bình luận

hiep
19:28 - 28/04/2021

cc