Câu hỏi:

29/07/2020 669

Trong số các động vật dưới đây, có bao nhiêu động vật chưa có hệ tuần hoàn?

1. Thủy tức

2. Trùng biến hình

3. Hải quỳ

4. Đỉa

5. Giun đất

Số ý đúng là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Thủy tức, trùng biến hình, hải quỳ chưa có hệ tuần hoàn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây là sai?

Xem đáp án » 12/05/2020 3,201

Câu 2:

Động vật nào dưới đây hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí?

Xem đáp án » 29/07/2020 2,081

Câu 3:

Cá chép có hệ thần kinh dạng gì?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,643

Câu 4:

 Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 12/05/2020 1,489

Câu 5:

Động vật nào dưới đây hô hấp chủ yếu bằng da?

Xem đáp án » 29/07/2020 698

Câu 6:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: "Sự tiến hóa của các hệ cơ quan như: hô hấp, thần kinh, sinh dục thể hiện ở sự phức tạp hóa, …(1)… trong tổ chức cơ thể. Sự phức tạp hóa một hệ cơ quan thành nhiều bộ phận khác nhau tiến tới hoàn chỉnh các bộ phận ấy. …(2)… giúp nâng cao chất lượng hoạt động làm cơ thể thích nghi với điều kiện sống trong quá trình tiến hóa."

Xem đáp án » 29/07/2020 396

Bình luận


Bình luận