Câu hỏi:

20/01/2021 1,874

Trong số các động vật dưới đây, có bao nhiêu động vật chưa có hệ tuần hoàn?

1. Thủy tức

2. Trùng biến hình

3. Hải quỳ

4. Đỉa

5. Giun đất

Số ý đúng là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Thủy tức, trùng biến hình, hải quỳ chưa có hệ tuần hoàn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây là sai?

Xem đáp án » 12/05/2020 6,681

Câu 2:

Cá chép có hệ thần kinh dạng gì?

Xem đáp án » 20/01/2021 4,716

Câu 3:

Động vật nào dưới đây hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí?

Xem đáp án » 29/07/2020 4,116

Câu 4:

 Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 12/05/2020 2,177

Câu 5:

Động vật nào dưới đây hô hấp chủ yếu bằng da?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,001

Câu 6:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 29/07/2020 814

Bình luận


Bình luận