Câu hỏi:

30/07/2020 256

Điền số thích hợp vào ô trống: 258×37=

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích mảnh đất  hình vuông cạnh 90m. Tính chu vi mảnh đất  hình chữ nhật đó, biết rằng chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là 135m.

Xem đáp án » 30/07/2020 643

Câu 2:

Phép cộng các số tự nhiên có những tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án » 30/07/2020 443

Câu 3:

Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án » 30/07/2020 382

Câu 4:

Lan viết: “ 80450 - 27184 = 53276 ”. Theo em, Lan làm đúng hay sai?

Xem đáp án » 30/07/2020 345

Câu 5:

Với a = 138, b = 95 thì giá trị của biểu thức 246 + 113×a - b là:

Xem đáp án » 30/07/2020 333

Câu 6:

Điền số thích hợp vào ô trống: 37245+53432= 

Xem đáp án » 30/07/2020 279

Bình luận


Bình luận