Câu hỏi:

30/07/2020 369

"Truyện Lục Vân Tiên" của Nguyễn Đình Chiểu được viết bằng chữ:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Truyện Lục Vân Tiên được viết bằng chữ Nôm.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đoạn trích "Lẽ ghét thương" được trích từ tác phẩm nào?

Xem đáp án » 30/07/2020 989

Câu 2:

"Truyện Lục Vân Tiên" của Nguyễn Đình Chiểu được viết bằng chữ:

Xem đáp án » 27/07/2020 973

Câu 3:

Ông Quán là biểu tượng của tình cảm yêu ghét, phân minh trong sáng của ai?

Xem đáp án » 30/07/2020 605

Câu 4:

Thể loại của "Truyện Lục Vân Tiên" của Nguyễn Đình Chiểu là:

Xem đáp án » 30/07/2020 433

Câu 5:

Nội dung sau đúng hay sai? “Lẽ ghét thương kể lại cuộc đối thoại giữa ông Quán và bốn chàng nho sinh (Vân Tiên, Tử Trực, Trịnh Hâm, Bùi Kiệm) khi họ cùng uống rượu, làm thơ trong quan của ông trước lúc vào trường thi”

Xem đáp án » 30/07/2020 389

Câu 6:

"Truyện Lục Vân Tiên" của Nguyễn Đình Chiểu được sáng tác khi nào?

Xem đáp án » 27/07/2020 330

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK