Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Tuần 5 Tìm hiểu chung về Lẽ ghét thương

  • 1124 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

"Truyện Lục Vân Tiên" của Nguyễn Đình Chiểu được sáng tác khi nào?

Xem đáp án

Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu được sáng tác vào khoảng đầu giữa những năm 50 của thế kỉ XIX, khi ông bị mù, về dạy học và chữa bệnh cho nhân dân ở Gia Định.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

"Truyện Lục Vân Tiên" của Nguyễn Đình Chiểu được viết bằng chữ:

Xem đáp án

Truyện Lục Vân Tiên được viết bằng chữ Nôm.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Thể loại của "Truyện Lục Vân Tiên" của Nguyễn Đình Chiểu là:

Xem đáp án

Truyện Lục Vân Tiên thuộc loại truyện thơ Nôm bác học nhưng mang nhiều tính chất dân gian. Ngay từ khi ra đời đã được nhân dân, đặc biệt là người dân Nam Kì đón nhận và lưu truyền rộng rãi

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Đoạn trích "Lẽ ghét thương" được trích từ tác phẩm nào?

Xem đáp án

Đoạn trích Lẽ ghét thương được trích từ tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Vị trí của đoạn trích "Lẽ ghét thương" trong tác phẩm "Truyện Lục Vân Tiên"?

Xem đáp án

Lẽ ghét thương là đoạn trích từ câu 473 đến câu 504 của tác phẩm Lục Vân Tiên.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận