Câu hỏi:

30/07/2020 258

Đâu là gốc rễ, nguyên nhân sâu xa của nỗi ghét thương của tác giả?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Xuất phát từ tấm lòng yêu thương dân sâu sắc nên ghét những kẻ làm hại dân.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bốn dòng thơ “Ghét đời Kiệt, Trụ mê dâm”, “Ghét đời U, Lệ đa đoan”; “Ghét đời Ngũ bá phân vân”; “Ghét đời thúc quý phân băng”. Đó là những triều đại mà ông Quán ghét. Những triều đại đó giống nhau ở điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 31/07/2020 610

Câu 2:

Những danh sĩ trong sử sách được tác giả nhắc đến, họ đều có đặc điểm chung là gì?

Xem đáp án » 31/07/2020 470

Câu 3:

“Các danh sĩ là những người đồng cảnh ngộ với Nguyễn Đình Chiểu”  Đúng hay sai?

Xem đáp án » 31/07/2020 426

Câu 4:

Nghệ thuật không được sử dụng trong bốn câu thơ sau là :

 “Ghét đời Kiệt, Trụ mê dâm,

Để dân đến nỗi sa hầm sẩy hang

Ghét đời U, Lệ đa đoan,

Khiến dân luống chịu lầm than muôn phần”

Xem đáp án » 31/07/2020 366

Câu 5:

Câu thơ nào dưới đây chĩ rõ căn nguyên chuyện ghét thương của tác giả Nguyễn Đình Chiểu?

Xem đáp án » 30/07/2020 328

Câu 6:

Hai câu kết sử dụng nghệ thuật gì?

Xem đáp án » 31/07/2020 309

Câu 7:

Những triều đại mà ông Quán ghét, được liệt kê trong đoạn trích Lẽ ghét thương là:

Xem đáp án » 30/07/2020 280

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK