Câu hỏi:

30/07/2020 282

Những triều đại mà ông Quán ghét, được liệt kê trong đoạn trích Lẽ ghét thương là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các thế lực cầm quyền bạo tàn:

- Đời Kiệt, Trụ mê dâm

- Đời U, Lệ đa đoan

- Đời Ngũ bá phân vân

- Đời thúc quý phân băng

Nhân dân khổ sở trăm bề

Đáp án E 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bốn dòng thơ “Ghét đời Kiệt, Trụ mê dâm”, “Ghét đời U, Lệ đa đoan”; “Ghét đời Ngũ bá phân vân”; “Ghét đời thúc quý phân băng”. Đó là những triều đại mà ông Quán ghét. Những triều đại đó giống nhau ở điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 31/07/2020 611

Câu 2:

Những danh sĩ trong sử sách được tác giả nhắc đến, họ đều có đặc điểm chung là gì?

Xem đáp án » 31/07/2020 472

Câu 3:

“Các danh sĩ là những người đồng cảnh ngộ với Nguyễn Đình Chiểu”  Đúng hay sai?

Xem đáp án » 31/07/2020 429

Câu 4:

Nghệ thuật không được sử dụng trong bốn câu thơ sau là :

 “Ghét đời Kiệt, Trụ mê dâm,

Để dân đến nỗi sa hầm sẩy hang

Ghét đời U, Lệ đa đoan,

Khiến dân luống chịu lầm than muôn phần”

Xem đáp án » 31/07/2020 366

Câu 5:

Câu thơ nào dưới đây chĩ rõ căn nguyên chuyện ghét thương của tác giả Nguyễn Đình Chiểu?

Xem đáp án » 30/07/2020 329

Câu 6:

Hai câu kết sử dụng nghệ thuật gì?

Xem đáp án » 31/07/2020 310

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK