Câu hỏi:

31/07/2020 251

Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử,  cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu và nội dung bài thơ "Chạy giặc", bài thơ được ra đời trong hoàn cảnh nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử, cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu và nội dung tác phẩm, có người cho rằng bài thơ được tác giả viết ngay sau khi thành Gia Định bị thực dân Pháp tấn công ngày 17/2/1859.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài thơ "Chạy giặc" được viết theo thể thơ nào?

Xem đáp án » 31/07/2020 2,240

Câu 2:

Đáp án không phải nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ "Chạy giặc"?

Xem đáp án » 31/07/2020 473

Câu 3:

Nội dung chính của các câu thơ dưới đây là gì?

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây,

Một bàn cờ thế phút sa tay.

Bỏ nhà lũ trẻ lơ thơ chạy,

Mất ổ bầy chim dáo dác bay.

Bến Nghé của tiền tan bọt nước,

Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây

Xem đáp án » 31/07/2020 358

Câu 4:

Giá trị hiện thực thể hiện trong bài thơ "Chạy giặc" là:

Xem đáp án » 31/07/2020 301

Câu 5:

Điền từ nào vào chỗ trống?

"Tan chợ vừa nghe tiếng ........

Một bàn cờ thế phút sa tay."

Xem đáp án » 31/07/2020 300

Câu 6:

Bài thơ "Chạy giặc" là của tác giả nào?

Xem đáp án » 31/07/2020 259

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK