Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Tuần 5 Tìm hiểu chung về bài thơ Chạy giặc

  • 1167 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Bài thơ "Chạy giặc" là của tác giả nào?

Xem đáp án

Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử,  cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu và nội dung bài thơ "Chạy giặc", bài thơ được ra đời trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án

Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử, cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu và nội dung tác phẩm, có người cho rằng bài thơ được tác giả viết ngay sau khi thành Gia Định bị thực dân Pháp tấn công ngày 17/2/1859.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Bài thơ "Chạy giặc" được viết theo thể thơ nào?

Xem đáp án

Thể thơ: Thất ngôn bát cú

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Nội dung chính của các câu thơ dưới đây là gì?

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây,

Một bàn cờ thế phút sa tay.

Bỏ nhà lũ trẻ lơ thơ chạy,

Mất ổ bầy chim dáo dác bay.

Bến Nghé của tiền tan bọt nước,

Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây

Xem đáp án

Sáu câu thơ đầu: Cảnh đất nước và nhân dân khi thực dân Pháp đến xâm lược.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận