Câu hỏi:

31/07/2020 383

Trong bài thơ "Chạy giặc", hình ảnh nào lần đầu tiên xuất hiện trong văn học Việt Nam?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Âm thanh “súng Tây” lần đầu xuất hiện trong văn học, gợi sự tàn bạo, hủy diệt hàng loạt.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy,

Mất ổ đàn chim dáo dác bay”

 Hai câu thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

Xem đáp án » 31/07/2020 2,634

Câu 2:

“Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng

Nỡ để dân đen mắc nạn này?"

Hai câu thơ bộc lộ tâm tư gì của tác giả Nguyễn Đình Chiểu?

Xem đáp án » 31/07/2020 1,648

Câu 3:

Khi giặc đến, đất nước rơi vào tình thế như thế nào?

Xem đáp án » 31/07/2020 1,302

Câu 4:

“Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây,”

“Súng Tây” là chỉ tiếng súng của ai?

Xem đáp án » 31/07/2020 571

Câu 5:

Hai câu thơ nào sau đây trong hài "Chạy giặc" của Nguyễn Đình Chiểu thể hiện rõ nét nhất sự hoảng hốt, ngơ ngác, mất phương hướng của nhân dân khi giặc Pháp xâm lược?

Xem đáp án » 31/07/2020 381

Câu 6:

Thời điểm khi diễn ra cuộc tàn sát của thực dân Pháp?

Xem đáp án » 31/07/2020 270

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK