Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Tuần 5 Phân tích bài thơ Chạy giặc

  • 1158 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

“Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây,”

“Súng Tây” là chỉ tiếng súng của ai?

Xem đáp án

Tây : chỉ thực dân Pháp

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Thời điểm khi diễn ra cuộc tàn sát của thực dân Pháp?

Xem đáp án

- Thời điểm: tan chợ

=> Nơi đông đúc, thời khắc hướng về sự đoàn viên, sum họp, quây quần.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Trong bài thơ "Chạy giặc", hình ảnh nào lần đầu tiên xuất hiện trong văn học Việt Nam?

Xem đáp án

Âm thanh “súng Tây” lần đầu xuất hiện trong văn học, gợi sự tàn bạo, hủy diệt hàng loạt.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Khi giặc đến, đất nước rơi vào tình thế như thế nào?

Xem đáp án

- Đất nước trong tình thế “Bàn cờ phút sa tay”

=> Tình thế bất ngờ, thất thế, mất chủ động

=> Giặc đến phá tan cuộc sống bình yên của nhân dân. Đất nước rơi vào tình trạng nguy kịch

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Hai câu thơ nào sau đây trong hài "Chạy giặc" của Nguyễn Đình Chiểu thể hiện rõ nét nhất sự hoảng hốt, ngơ ngác, mất phương hướng của nhân dân khi giặc Pháp xâm lược?

Xem đáp án

Hai câu thơ thể hiện sự ngơ ngác, hoảng hốt, mất phương hướng của nhân dân khi giặc Pháp xâm lược:

Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy,
 Mất ổ đàn chim dáo dác bay”

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận