Câu hỏi:

31/07/2020 363

Địa danh nào dưới đây là quê hương của Chu Mạnh Trinh?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chu Mạnh Trinh là người làng Mễ Sở, tổng Mễ Sở, huyện Đông Yên, phủ Khoái Châu (nay thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cha của Chu Mạnh Trinh là:

Xem đáp án » 31/07/2020 402

Câu 2:

Chu Mạnh Trinh còn có tài về kiến trúc. Ngôi chùa nào ông đã từng tham gia trùng tu?

Xem đáp án » 31/07/2020 328

Câu 3:

Tên hiệu của Chu Mạnh Trinh là:

Xem đáp án » 31/07/2020 319

Câu 4:

Chu Mạnh Trinh đỗ tiến sĩ vào khoa thi nào?

Xem đáp án » 31/07/2020 312

Câu 5:

Chu Mạnh Trinh là con người như thế nào?

Xem đáp án » 31/07/2020 293

Câu 6:

Chu Mạnh Trinh có tài về:

Xem đáp án » 31/07/2020 274

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK