Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Tuần 5 Vài nét về Chu Mạnh Trinh

  • 1163 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tên hiệu của Chu Mạnh Trinh là:

Xem đáp án

Chu Mạnh Trinh hiệu là Trúc Vân.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Địa danh nào dưới đây là quê hương của Chu Mạnh Trinh?

Xem đáp án

Chu Mạnh Trinh là người làng Mễ Sở, tổng Mễ Sở, huyện Đông Yên, phủ Khoái Châu (nay thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cha của Chu Mạnh Trinh là:

Xem đáp án

Cha là Chu Duy Tĩnh, từng làm quan đến chức Ngự sử

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Chu Mạnh Trinh đỗ tiến sĩ vào khoa thi nào?

Xem đáp án

Khoa thị Hội năm Nhâm Thìn (1892), Chu Mạnh Trinh đỗ tiến sĩ

ð Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Chu Mạnh Trinh là con người như thế nào?

Xem đáp án

Chu Mạnh Trinh từ bé đã nổi tiếng thông minh, có tài văn chương. Ông còn là người công minh chính trực. Có lần, ông đã phạt đánh roi một tu sĩ người Pháp cậy thế lộng hành.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận