Câu hỏi:

31/07/2020 483

"Bài ca phong cảnh Hương Sơn" ra đời trong hoàn cảnh nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ có thể được sáng tác trong thời gian Chu Mạnh Trinh tham gia trùng tu chùa Thiên Trù trong quần thể Hương Sơn

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Về thể loại, Hương Sơn phong cảnh ca giống bài thơ nào sau đây?

Xem đáp án » 31/07/2020 990

Câu 2:

Nội dung chính của các câu thơ dưới đây là:

“Chừng giang sơn còn đợi ai đây,

Hay tạo hóa khéo ra tay xếp đặt.

Lần tràng hạt niệm Nam mô Phật,

Cửa từ bi công đức biết là bao!

Càng trông phong cảnh càng yêu.”

Xem đáp án » 31/07/2020 452

Câu 3:

"Bài ca phong cảnh Hương Sơn" viết theo thể loại nào sau đây?

Xem đáp án » 31/07/2020 441

Câu 4:

Hương Sơn là một quần thể danh thắng Phật giáo thuộc tỉnh nào của nước ta?

Xem đáp án » 31/07/2020 411

Câu 5:

Giá trị nội dung của bài thơ "Bài ca phong cảnh Hương Sơn"?

Xem đáp án » 31/07/2020 361

Câu 6:

Đáp án không phải là nghệ thuật được sử dụng trong bài “Bài ca phong cảnh Hương Sơn”?

Xem đáp án » 31/07/2020 326

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK