Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Tuần 5 Tìm hiểu chung về Bài ca phong cảnh Hương Sơn

  • 1151 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hương Sơn là một quần thể danh thắng Phật giáo thuộc tỉnh nào của nước ta?

Xem đáp án

Hương Sơn là một quần thể danh thắng Phật giáo nổi tiếng ở huyện Mĩ Đức, tình Hà Tây (nay thuộc Hà Nội)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

"Bài ca phong cảnh Hương Sơn" ra đời trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án

Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ có thể được sáng tác trong thời gian Chu Mạnh Trinh tham gia trùng tu chùa Thiên Trù trong quần thể Hương Sơn

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Nội dung chính của các câu thơ dưới đây là:

“Chừng giang sơn còn đợi ai đây,

Hay tạo hóa khéo ra tay xếp đặt.

Lần tràng hạt niệm Nam mô Phật,

Cửa từ bi công đức biết là bao!

Càng trông phong cảnh càng yêu.”

Xem đáp án

Năm câu thơ cuối: suy niệm của tác giả

ð Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

"Bài ca phong cảnh Hương Sơn" viết theo thể loại nào sau đây?

Xem đáp án

Bài ca phong cảnh Hương Sơn thuộc thể hát nói. Đây là một thể loại với đặc điểm số câu chữ phóng khoáng không theo trật tự gò bó.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Giá trị nội dung của bài thơ "Bài ca phong cảnh Hương Sơn"?

Xem đáp án

Tác phẩm thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, hòa quyện với tâm linh, hướng con người tới niềm tự hào về đất nước.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận