Câu hỏi:

31/07/2020 361

Giá trị nội dung của bài thơ "Bài ca phong cảnh Hương Sơn"?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tác phẩm thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, hòa quyện với tâm linh, hướng con người tới niềm tự hào về đất nước.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Về thể loại, Hương Sơn phong cảnh ca giống bài thơ nào sau đây?

Xem đáp án » 31/07/2020 990

Câu 2:

"Bài ca phong cảnh Hương Sơn" ra đời trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án » 31/07/2020 482

Câu 3:

Nội dung chính của các câu thơ dưới đây là:

“Chừng giang sơn còn đợi ai đây,

Hay tạo hóa khéo ra tay xếp đặt.

Lần tràng hạt niệm Nam mô Phật,

Cửa từ bi công đức biết là bao!

Càng trông phong cảnh càng yêu.”

Xem đáp án » 31/07/2020 452

Câu 4:

"Bài ca phong cảnh Hương Sơn" viết theo thể loại nào sau đây?

Xem đáp án » 31/07/2020 441

Câu 5:

Hương Sơn là một quần thể danh thắng Phật giáo thuộc tỉnh nào của nước ta?

Xem đáp án » 31/07/2020 411

Câu 6:

Đáp án không phải là nghệ thuật được sử dụng trong bài “Bài ca phong cảnh Hương Sơn”?

Xem đáp án » 31/07/2020 326

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK