Câu hỏi:

02/08/2020 295

Hiệu của Ngô Thì Nhậm là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ngô Thì Nhậm tên hiệu là Hi Doãn

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngô Thì Nhậm đỗ tiến sĩ vào khoa nào sau đây?

Xem đáp án » 02/08/2020 723

Câu 2:

Tài năng Ngô Thì Nhậm được phát huy cao độ trong giai đoạn nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 667

Câu 3:

Ngô Thì Nhậm từng làm quan dưới triều đại nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 520

Câu 4:

Ngô Thì Nhậm xuất thân trong gia đình như thế nào?

Xem đáp án » 02/08/2020 455

Câu 5:

Địa danh nào sau đây là quê hương của Ngô Thì Nhậm?

Xem đáp án » 02/08/2020 399

Câu 6:

Nội dung nào dưới đây không đúng về sự nghiệp văn học của Ngô Thì Nhậm?

Xem đáp án » 02/08/2020 380

Câu 7:

Đáp án nào không phải là sáng tác của Ngô Thị Nhậm?

Xem đáp án » 02/08/2020 347

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK